Kazimierz Stańczak dołącza do zespołu Bain & Company

Kazimierz Stańczak do czerwca 2014 r. kierował segmentem bankowości detalicznej w Reiffeisen Polbank. Od momentu fuzji Raiffeisen Bank Polska z Polbank EFG, czyli od początku 2013 r., doprowadził do ujednolicenia pod marką Raiffeisen Polbank oferty dla klientów indywidualnych i mikroprzedsiębiorstw. Zreorganizował również struktury sprzedaży bankowości detalicznej. Przed fuzją banków Kazimierz Stańczak był Prezesem Zarządu Polbanku.
Jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, ma również tytuły magistra oraz doktora na Wydziale Ekonomii University of Rochester w Stanach Zjednoczonych. W latach 1991-1995 Kazimierz Stańczak, jako młodszy profesor ekonomii, prowadził wykłady na Wydziale Ekonomii University of California Los Angeles (UCLA).
W Bain & Company Kazimierz Stańczak odpowiada za doradztwo dla instytucji finansowych prowadząc zespół konsultantów realizujących projekty w sektorach bankowym i ubezpieczeniowym. Konsultanci Bain & Company już od ponad dekady doradzają firmom i instytucjom finansowym w Polsce. Ich projekty obejmują m.in. dostosowanie strategii do zmieniających się wymagań rynku, budowanie wartości firmy poprzez wdrażanie systemu NPS - poprawiającego poziom lojalności klientów, czy też dopasowanie procesów IT do celów biznesowych organizacji.
Bain & Company wspiera ponad dwie trzecie firm z różnych branż należących do grupy 500 największych firm tzw. Global 500, jak również większość regionalnych i narodowych liderów, a także zdecydowaną większość funduszy private equity.
Firma pomaga klientom w podejmowaniu najważniejszych decyzji z zakresu strategii, organizacji, fuzji i przejęć oraz w działaniach i strategiach IT. Sukces w Bain mierzony jest wynikami klientów. Dzięki wsparciu firmy, klienci uzyskują czterokrotnie wyższe niż przeciętne wzrosty wartości akcji, między innymi dlatego przeważająca liczba projektów realizowanych jest w ramach kontynuacji wcześniejszej współpracy. Firma powstała w 1973 roku, a obecnie liczy 51 biur w 33 krajach na świecie.

Szkolenia

Specjalista PR

Specjalista SEO

Rekrutacja

HR Manager

IT Manager

Pracownik ds. osobowych

Niemcy

Kierownik kas

Wynagrodzenia

Technik

Technik Bhp

Przedstawiciel Handlowy

Programista

Michał Skowronek obejmuje nowe stanowisko w strukturach MasterCard Europe

Michał Skowronek, dotychczasowy Dyrektor Generalny na Polskę i Kraje Bałkańskie w MasterCard Europe, objął funkcję Dyrektora ds. Rozwoju Rynku w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.


Na nowym stanowisku Michał Skowronek będzie odpowiedzialny za dalszy rozwój sieci akceptacji płatności bezgotówkowych, a także wdrażanie innowacyjnych metod płatniczych na rynkach centralnej i wschodniej Europy. Istotnym obszarem będzie również współpraca
z instytucjami administracji publicznej, połączona z budową dedykowanych im rozwiązań płatniczych, a także dywersyfikacja kierunków rozwoju firmy MasterCard. Ważnym atutem
w realizacji nowych zadań jest sukces Michała Skowronka we wprowadzaniu na polski rynek innowacyjnych metod płatności, w tym kart zbliżeniowych, a także rozwój współpracy
z bankami oraz instytucjami sektora publicznego.

To dla mnie ogromne wyróżnienie, a także motywacja do dalszej pracy, której celem jest rozwój nowoczesnych form płatności w naszej części Europy” - mówi Michał Skowronek, nowy Dyrektor ds. Rozwoju Rynku w regionie CEE. - Jednym z celów MasterCard jest budowa innowacyjnych rozwiązań ułatwiających obywatelom dostęp do usług finansowych, a także wspierających stabilny wzrost gospodarki. Cieszę się, że będę mógł kierować tym pełnym wyzwań obszarem.”

Michał Skowronek dołączył do zespołu MasterCard w 2007 roku, z sukcesem pełniąc funkcję szefa sprzedaży. W 2010 roku został dyrektorem generalnym polskiego oddziału firmy, a już po trzech latach powierzone mu zostały obowiązki dyrektora generalnego klastra obejmującego Polskę i kraje bałkańskie. Funkcję tę sprawował do końca 2014 r.

Michał Skowronek ukończył Wydział Zarządzania katowickiej Akademii Ekonomicznej. Jest również absolwentem Warsaw Executive MBA, prowadzonej przez warszawską SGH i University of Minnesota. W wolnym czasie uprawia sport: biega, gra w koszykówkę i jeździ na nartach.