Bank Pocztowy promuje lokatę z funduszem inwestycyjnym

Do końca marca br. obowiązuje promocyjne oprocentowanie Lokaty 3-miesięcznej powiązanej z funduszem inwestycyjnym. Oprocentowanie wynosi 5%.

Lokata 3-miesięczna połączona z funduszami inwestycyjnymi jest efektem współpracy Banku Pocztowego z IPOPEMA TFI. Oprocentowanie lokaty wynosi 5% w skali roku, natomiast minimalna kwota inwestycji na lokatę i fundusz to 3000 zł. Maksymalna kwota lokaty powinna wynieść równowartość zakupionych jednostek uczestnictwa. Oprócz wysokiego oprocentowania lokaty kolejną korzyścią dla Klientów jest fakt, iż w ramach specjalnej oferty  Klienci nie płacą za nabycie jednostek uczestnictwa.

Duże zainteresowanie ofertą funduszy w pierwszych dniach od wprowadzenia oferty potwierdziło słuszność obranej przez Bank Pocztowy strategii dla produktów inwestycyjnych. Do końca marca br. Klienci mogą dodatkowo skorzystać z powiązanej z wybranymi funduszami inwestycyjnymi promocyjnej lokaty, której oprocentowanie na poziomie 5% w skali roku jest jednym z najatrakcyjniejszych na rynku – mówi Szymon Grochowalski odpowiadający w Banku Pocztowym za ofertę produktów inwestycyjnych.

Tym samym dobierając fundusz do lokaty Klient ma do wyboru zróżnicowany profil ryzyka i potencjał zysku. Klienci nie ponoszą żadnej opłaty za nabycie jednostek inwestycyjnych. Umorzenie jednostek po upływie 12 miesięcy jest również bezpłatne.

Lokata z Funduszem dostępna jest w Placówkach i Mikroodziałach Banku Pocztowego – sieci liczącej niemal 300 punktów.

Źródło: Bank Pocztowy

Warszawa
Kraków
Wrocław
Poznań
Łódź
Gdańsk
Katowice
Bydgoszcz
Szczecin
Gliwice
Lublin
Gdynia