Bank Pocztowy zadebiutował na rynku obligacji Catalyst

Autor: admin. Data: 7 Dec 2011, 8:55.

W piątek, 2 grudnia 2011 r., odbył się uroczysty debiut Banku Pocztowego na rynku Catalyst. W lipcu 2011 r. Bank wyemitował obligacje o łącznej wartości nominalnej 47 mln zł (wartość nominalna jednej obligacji to 10.000 zł).

Środki pozyskane z emisji obligacji, obok pożyczki podporządkowanej uzyskanej od Poczty Polskiej (głównego akcjonariusza Banku Pocztowego) w wysokości 43 mln zł, pozwoliły Bankowi na wzmocnienie bazy kapitałowej o 90 mln zł.

Emisja była ofertą prywatną (obligacje na okaziciela). Dzień wykupu obligacji został ustalony na 8 lipca 2021 r., przy czym Bankowi będzie przysługiwać prawo wcześniejszego wykupu obligacji.

– Koncentrujemy się na dynamicznym rozwoju, a tym samym na osiąganiu zysków dla naszych obligatariuszy. Mamy ambitne plany i doświadczony zespół, który skutecznie realizuje strategiczne cele Banku Pocztowego. Dowodem na to jest tempo wzrostu – szybsze niż cały rynek oraz coraz lepsza jakość portfela kredytowego. We wrześniu i październiku pozyskiwaliśmy średnio 1500 Klientów dziennie. Z usług Banku Pocztowego korzysta już ponad 1 milion klientów detalicznych, czyli niemal trzy razy więcej niż jeszcze trzy lata temu – mówi Tomasz Bogus, Prezes Zarządu Banku Pocztowego.

Do przewag konkurencyjnych Banku Pocztowego należy przede wszystkim możliwość wykorzystania sieci placówek i infrastruktury Poczty Polskiej na terenie całego kraju oraz związana z tym niska kapitałochłonność rozbudowy sieci z uwagi na możliwość zlokalizowania placówek Banku w placówkach pocztowych. Dodatkowo atutem Banku jest unikatowy na polskim rynku model biznesowy oraz działalność na rynku ze znacznym potencjałem wzrostu i wysokimi barierami wejścia dla konkurencyjnych banków.


Tagi:
Kategorie: Uncategorized |

Zostaw komentarz